Banka bugünkü iktisadi ve ticari hayatta çok önemli bir yeri olan sermaye para ve kredi üzerine her çeşit işlemi yapan halkın belirli bir zaman içinde harcamadığı paraları kabul ederek bunları nema getirir şekilde plase eden özel ve tüzel kişilerin devletin ve işletmelerin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan ayrıca mevduat alarak ve borç vererek bu kurumların karlarının yatırılan ve kredi olarak verilen paralara uygulanan faizler arasındaki fark ve hizmetlerden alınan harçlardan ibaret olduğu finansal kurumlardır.

2-Risk Kavramı

Bankalar açısından risk planlanan ve arzu edilen başarının gerçekleşmemesini ifade etmektedir. Kar maksimizasyonu amacını güden işlemler olan bankaların bu amaçlarında meydana gelebilecek sapmalar risk unsurunu ortaya çıkarmakta ve riskin bankacılıkta önlenemeyen ve giderilemeyen bir faktör olarak ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir.