Başlığa bakıp 'ne diyor yahu bunlar?' diyeniniz elbette vardır. Ancak bunu biz söylemiyoruz... 1938 yılında Hatay bağımsızlığını ilan ederek devlet olmuş. Bilenler köşede dursun bilmeyenlere anlatıyoruz...Hatay ili 7 Eylül 1938 yılından 29 Haziran 1939 yılına kadar tam bağımsız bir devlet imiş...

İskenderun Sancağı tarafından bağımsızlığını ilan ederek kurulan Hatay Devleti Milletler Cemiyeti kararı ile Hatay sorununu çözmek için kurulmuş.

Hatay sorunu ne ola ki?Lozan Antlaşması’nda ise Suriye ile Türkiye arasında çizilen sınıra göre Hatay sınırlarımızın dışında kaldı. Fransa Suriye’den çekilirken Sancak üzerindeki yetkilerini Suriye’ye terk etmekteydi. Bu durumda ortalık karışmış ve Mustafa Kemal Atatürk bu durumu katiyen kabul etmemiştir. Çözüm olarak da Hatay bağımsızlığını ilan etti.

Devletin resmî dili Türkçe ikinci dili ise Fransızca olmuştu ancak Arapça eğitim veren okullar Arapça eğitime devam edeceklerdi.İlk başta Antakya İskenderun Kırıkhan ilçelerinden ibaret olan Hatay Devleti'nde daha sonra Reyhanlı ve Yayladağ ilçeleri oluşturularak ilçe sayısı beşe yükseltildi. Para birimi Suriye lirası olan Hatay Devleti'ni dış ülkelerde Suriye Devlet Başkanı temsil edecekti. Devletin bayrağı Türk bayrağının çok benzeri olup sadece yıldızı kırmızı idi. Posta işlerinde Suriye postalarına bağlı kalınacaktı. Suriye ile askeri ve siyasi hudut bulunmayacaktı.

Gizlice toplanan meclisin bir gece içinde çıkardığı bir kanunla Suriye parası yerine Türk lirasına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İskenderun'da bir şube açtı.Bir süre sonra Fransız idaresindeki Suriye Devleti ile Hatay Devleti arasında bazı konularda yetki ve yönetim açısından baş gösteren anlaşmazlıklar giderek büyüdü. Manda yönetimi zamanından bu yana görev yapan bütün Fransız ve Suriyeliler Türk yönetimince işten çıkarıldılar.

Gerginleşen münasebetler üzerine Suriye Devleti'nin bir ara posta pulu vermemesi üzerine Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin pullarını kullanmaya başladı. Kısa bir süre sonra kendi pullarını çıkaran Hatay Devleti Uluslararası Postalar Topluluğu'na üye oldu. Devletin parası Suriye parası idi.

Türkiye Cumhuriyeti ile sınırı kapalı olan Hatay'ın Suriye Devletiyle de anayasa gereği bir sınırı bulunmamaktaydı.Türkiye ile sınırı kapalı olan Hatay' Devleti'nin ekonomik açıdan zora sokmak isteyen Fransızlar 20 Ekim 1938 gecesi kendilerine çıkarılan güçlükleri bahane ederek Suriye Devleti'nin Hatay Devleti ile var olmayan sınırını kapattılar ve Hatay Devleti ile olan ilişkiyi dondurdular.

Bu olaya misilleme olmak üzere Hatay Devleti de Suriye ile yeni oluşan sınırını kapattı. Her iki taraftaki sınırın kapalı olmasının Hatay Devleti'nin ticaret ve ulaşım işlerini aksatacağı ihtimali karşısında olaydan iki gün sonra Millet Meclisi'nde alınan bir kararla Türkiye Cumhuriyeti ile olan sınır açıldı.

Sınırları kapamaları Hatay Devleti'nin işine geldi...Suriye hududunun Fransızlar tarafından kapatılması öteden beri düşlenen Hatay'ın anavatana katılması hedefi için pek olumlu bir ortam yaratmıştı. Fransızlar'ın bu durumu sezip özür dileyerek Hatay Devleti ile olan sınırı tekrar açmalarına rağmen Hatay Devleti Suriye Devleti ile olan sınırını açmadı. Bu gergin ilişkiler içinde anavatana katılma arzusu ile dolu sekiz ay geçti.

Hatay Millet Meclisi'nin 23 Haziran 1939'da oy birliği ile aldığı karar gereğince Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı.Hemen uygulamaya konan bu karar sonucu Hatay'da görevli son Fransız birliği 7 Temmuz 1939 günü Antakya kışlasında yapılan törenle Hatay'dan ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti Fransızlar'a bağlı olan Suriye-Büyük Lübnan Bankası Tütün İdaresi Elektrik Şirketi İskenderun Liman Şirketi'ni satın alırken Suriye uyruğuna geçmek isteyen vatandaşlarına da bir tercih hakkı tanıdı.

Kaynak : Antakya