Azdırma tezgahında işlenecek parçalar 3 çeşit işleme tabi olabilirler:

a)Düz dişli açma: Düz dişli açma işleminde parçanın ekseniyle dişlerin yönü paraleldir. Diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse; parça düz bir yüzeye konulduğunda dişlerle yüzey arasında dik açı olduğu gözlenir.

b)Helisel dişli açma: Bu işlemde parçanın ekseniyle dişlerin yönü paralellik göstermez. Parça düz bir yüzey üzerindeyken dişler ile yüzey arasındaki açının dar açı olduğu gözlenecektir. Çakı tezgaha yerleştirilirken belli bir açı verilmesi gerekmektedir.

c)Nihayetsiz çark: Tanjansiyel başlık gerektiren bu işlem her aaagahta yapılmaz.3. Azdırma tezgahınında İşlem Sırası

Azdırma tezgahında işlem sırası aşağıda verildiği gibidir.

a)İş parçası tezgahın özeliğine uygun bağlama araçlarıyla tablaya tesbit edilir. Dişli çevresi komparatörle yapılan karşılaştırmalarla kontrol edilir.

b)Azdırma dişli tezgahlarının doğru olarak ayarlanması çok önemlidir. tezgahın ayarlarının ve kontrollerinin işleme başlanmadan önce yapılması tavsiye edilir.

c)Açılacak dişli düz ise azdırmanın eğim açısı çakı üzerinden alınarak takıldığı gövdeye verilir.

d)İş parçasıyla çakının dönüş oranı yani iş ve çakı bir vida ile çarkı döndürüyormuş gibi düşünülerek tezgah çark donanımları yapılmalıdır. Bunun için dişli diş sayısına göre bölüm dişli çarkları kataloğundan alınarak ilgili yerine takılır (Tam otomatik tezgahlarda bu donanımlar sadece kollarla yapılır.).

e)Dişlinin açılabilmesi için çakının diş derinliği verildikten sonra işin dönmesiyle oranlı olarak düşey konumda ilerlemesi yine çark donanımlarıyla sağlanır.

f)Eğer dişli çark helis dişli ise kesme sırasında azdırmanın dişleri arasında zorlanarak işin kaymasını önlemek ve helis açısını çıkarabilmek için çakıya göre daha hızlı dönmesi gerekir.

g)İşlem bitinceye kadar kesme yağı kullanılır. Böylece çakının zorlanması önlenerek düzgün yüzey elde edilmesi sağlanır.