He is a hustler
O bir dolandırıcı
he's no good at all
Hiç de iyi biri değil
He is a loser he's a bum (bum bum bum)
O bir kaybeden o bir serseri
He lies he fluffs he's unreliable.
Yalan söyler o bozar o güvenilmez
He is a sucker with a gun (gun gun gun).
O silahlı bir beleşçi (silahlı silahlı silahlı)
I know you told me i should stay away.
Ondan uzak durmam gerektiğini söyledin biliyorum
I know you said he's just a dog astray.
Onun sadece yoldan çıkmış bir köpek olduğunu söyledin biliyorum
He is a badboy with a tainted heart and even i know this aint smart.
O lekeli kalpli kötü bir çocuk ve bunun akıllıca olmadığını bilsem de

But mama i'm in love with a criminal
Ama anne ben bir suçluya aşığım
and this type of love isn't rational its physical
Ve bu tip aşk mantıksal değil fiziksel
mama please dont cry i will be alright
Anne lütfen ağlama iyi olacağım
all reason aside i just cant deny
Bütün nedenler dahil inkar edemem
love the guy
Seviyorum bu adamı

He is a villain of the devil's law
O şeytanın avukatındaki kötü karakter
He is a killer just for fun (fun fun fun)
Sırf eğlencesine adam öldürür (eğlencesine..)
that mans a snitch and unpredictable
Bu adam bir muhbir ne yapacağı belli olmaz
He's got no concious he got none (none none none)
Bilinçli değil hiç hem de hiç
All i know should let go but no
Tüm bildiğim bırakıp gitmem gerektiği ama hayır

He is a badboy with a tainted heart and even i know this aint smart.
O lekeli kalpli kötü bir çocuk ve bunun akıllıca olmadığını bilsem de

But mama i'm in love with a criminal
Ama anne ben bir suçluya aşığım
and this type of love isn't rational its physical
Ve bu tip aşk mantıksal değil fiziksel
mama please dont cry i will be alright
Anne lütfen ağlama iyi olacağım
all reason aside i just cant deny
Bütün nedenler dahil inkar edemem
love the guy
Seviyorum bu adamı

And hes got my name tatooed on his arm his lucky charm
Ve ismimi koluna dövme yaptırdı onun nazarlığı
so i guess its okay
O yüzden sanırım sorun yok
he's with me
O benimle
and i hear people talk (people talk) trying to make remarkskeep us apart
Ve insanların konuştuğunu duyuyorum açıklama yapmaya çalışıyorlar bizi ayırmak için
but i dont even hear I dont care
Ama duymuyorum bile umursamıyorum

Cause mama i'm in love with a criminal
Çünkü anne ben bir suçluya aşığım
and this type of love isn't rational its physical
Ve bu tip aşk mantıksal değil fiziksel
mama please dont cry i will be alright
Anne lütfen ağlama iyi olacağım
all reason aside i just cant deny
Bütün nedenler dahil inkar edemem
love the guy
Seviyorum bu adamı