- Bu pakette fare varmış.

- Dünkü farenin aynısıdır.

- Belki de aynısı değildir.

- Fare bu pakette durmaz.

- Ya durursa?

- Niye ses çıkarmıyor?

- Fareler konuşmayı bilmez de ondan.

- O zaman ayakları ile ses çıkarır.